İ(Chinese Version)

Tour in Xinjiang

                   Kanas

           Sailimu Lake              Mt.Tian

    Gully of Fruit 

 Yili       Shihezi    Wurmuqi  Dabancheng  312Express  Turpan     Dunhuang

                Bayinbuluke                       Bositeng Lake

                            Talimu Desert